Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannem joannem
1590 f7b6 390
Reposted fromnenya nenya viaHipsta Hipsta
1479 65ad 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajestemdeszczem jestemdeszczem
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoppyseed poppyseed
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viaHipsta Hipsta
7530 6f3e 390
Reposted fromalteregos alteregos vianiggertits niggertits
7165 b649 390
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viapoppyseed poppyseed
9404 938c 390
6289 b922 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viashabbadoo shabbadoo
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viashabbadoo shabbadoo
9035 2c9e 390
Reposted fromtichga tichga vianikotyna nikotyna
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viapchamtensyf pchamtensyf
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaweruskowa weruskowa
że go dotknę, że go nakarmię
że go oswoje, że go ukryję
że go ochronie, że go otworzę
że mu się przyśnię
że go zatrzymam
myślałam, że go uratuje. 
— znalezione na blackismycolour.soup.io
I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...