Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiedoopisania niedoopisania
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Can you remember who you were, before the world told you who you should be?
— Charles Bukowski, Post Office
(via goodreadss)
5543 00c9 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viacynamon cynamon
4940 911b 390
Reposted fromewaryst ewaryst viacynamon cynamon
3391 2c7d 390
0042 2f28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
Be with someone who is good for your mental health
— (via schnapsliebe)
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viacynamon cynamon
0358 cc38 390
Reposted fromfungi fungi viacynamon cynamon
Serca pękają bezgłośnie, choć w bólu. Boże, w jak wielkim bólu. W jednej chwili wszystko gra, oddychasz pełną piersią, czujesz, jak krew tętni ci w żyłach, a moment później? Nie możesz skupić się na niczym poza uciskiem w piersi, a twój świat wali się w gruzy, miażdżąc ci serce.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
1861 31a6
Reposted fromsarazation sarazation viacynamon cynamon
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
2007 c6d3 390
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianiedoopisania niedoopisania
1106 7ff7 390
Reposted fromrogueofgalaxies rogueofgalaxies viacynamon cynamon
6356 f843 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
3697 1bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viacynamon cynamon
9664 8b63 390

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl