Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt vianiedoopisania niedoopisania
Be with someone who you don’t have to hide from, in any way. Whether it’s your morning face before you’ve put your makeup on, an embarrassing story to tell about something that happened on your way home, or an ambition you’ve had since you were six... Make sure you end up with someone who knows all of it and still loves you. A person you can tell your life to is a person worth spending a life with.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaweruskowa weruskowa
6322 4db7 390
Reposted fromnazarena nazarena viaweruskowa weruskowa
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viaweruskowa weruskowa
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiedoopisania niedoopisania
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine vianiedoopisania niedoopisania
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr vianiedoopisania niedoopisania
6634 2750 390
Reposted frompiehus piehus vianiedoopisania niedoopisania
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
2549 ff69 390
Zawsze chyba byłem sam, zawsze chyba chciałem tego.
Reposted fromnoicoztego noicoztego
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
0482 16c8 390
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacktoblack blacktoblack
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl