Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viablacktoblack blacktoblack
7375 44ae 390
Reposted from4777727772 4777727772 viablacktoblack blacktoblack
4151 1d67 390
Reposted frompanikea panikea viablacktoblack blacktoblack
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablacktoblack blacktoblack
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
1888 96b9 390
Reposted fromAnnju Annju viablacktoblack blacktoblack
5189 3bf6 390
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viablacktoblack blacktoblack
7022 234f 390
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
5228 7e7f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasummerkiss summerkiss
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viablacktoblack blacktoblack
3336 c1ea 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablacktoblack blacktoblack
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viablacktoblack blacktoblack
9013 df4d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablacktoblack blacktoblack
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl