Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2461 61f7 390
Reposted fromnenya nenya
3906 07c3 390
Reposted fromikhakima ikhakima
4571 b6de 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
5159 6285 390
Reposted frommarianjin marianjin
5198 59d2 390
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
5302 3ab4 390
Reposted fromxawery xawery
8604 da43 390
Reposted fromfapucino fapucino
9667 cc12 390
Reposted fromikhakima ikhakima
0194 5ff4 390
Reposted fromnenya nenya
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viapchamtensyf pchamtensyf
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viapchamtensyf pchamtensyf
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
9984 4a6b 390
Reposted frommartinini martinini viapchamtensyf pchamtensyf
Nie pragnęłam niczego więcej prócz tego, żeby był sobą. Żeby był mężczyzną, którego w nim widziałam.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
2265 8835 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4652 338b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl