Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viacannellle cannellle
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacannellle cannellle
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapeasorela peasorela

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
2651 3e6f 390
Reposted fromsavatage savatage
2677 ea8d 390
Reposted fromsoftboi softboi
When looking back doesn’t interest you any more you’re doing something right.
Reposted fromhwaiting hwaiting
You are not a reflection of the people who can’t love you.
Reposted fromhwaiting hwaiting
You don’t need anyone’s affection or approval in order to be good enough. When someone rejects or abandons or judges you, it isn’t actually about you. It’s about them and their own insecurities, limitations, and needs, and you don’t have to internalize that. Your worth isn’t contingent upon other people’s acceptance of you - it’s something inherent. You exist, and therefore, you matter. You’re allowed to voice your thoughts and feelings. You’re allowed to assert your needs and take up space. You’re allowed to hold onto the truth that who you are is exactly enough. And you’re allowed to remove anyone from your life who makes you feel otherwise.
— Daniell Koepke
Reposted fromhwaiting hwaiting
6 months from now you can be in a completely different space, mentally, spiritually & financially. Keep working & believing in yourself.
Reposted fromhwaiting hwaiting
Note to self: You gotta do this for you. This is for you. This isn’t about anybody. Live for you. Honor you. Never lose sight of that.
— Brittany Josephina
Reposted fromhwaiting hwaiting
Healing doesn’t mean the damage never existed. It means the damage no longer controls my life.
— Akshay Dubey
Reposted fromhwaiting hwaiting
2722 03c8 390
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl